Nyheter

Terminstarten är den 31 augusti 2020. Obs! Nytt datum.
 
Anledningen till att vi måste skjuta på terminsstarten är att föreningen befinner sig just nu i en diskussion med Sundbyskolan kring tillgång på utrustning i gymnastiksalen.
 
Tidigare har vi haft ett samarbete med skolan kring tillgång på utrustning som plintar och mattor. Samarbetet har enligt oss fungerat bra.
 
Desvärre har skolan sent meddelat att föreningen inte längre åtnjuter fördelen med att få tillgång till utrustning och därmed får vi väldigt svårt att genomföra vår verksamhet med samma höga kvalitet.
 
Föreningens styrelse gör allt för att lösa denna situation och har upprepade gånger varit i kontakt med både skola och idrottsförvaltningen. 
Vi inväntar nu svar från skolan under nästa vecka. Efter det hoppas styrelsen att kunna fatta ett beslut om verksamheten under denna termin och återkommer sedan med ett besked till er.
 
Vi hoppas innerligt att vi ska kunna börja klasserna måndag den 31a augusti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följ gärna oss på instagram : capoeira_akrobatrix_sthlm
Följ oss gärna på facebook: