Villkor 2019

1. Anmälan är BINDANDE för samtliga.
2. Nya elever  kan testa en gång gratis(150kr i admin avgift). Avanmälan skall ske inom 2 dagar efter testad klass för att få återbetalning.
3. Ditt barn omfattas av en idrottsförsäkring via Svenska Budo & Kampsportsförbundet genom gruppen. Detta ger ett mycket bra grundskydd, men varje familj uppmanas ändå att se över sin försäkring! (http://www.budokampsport.se/försäkring)
4. Wild kids förbehåller sig rätten att ändra tid, plats och tränare samt ställa in om så blir nödvändigt.
5. Föreningen har rätt att använda bilder för reklam som tas under klassen. Undantag görs vid särskilda anledningar och detta skall då meddelas via mejl. 

 

*INTEGRITETSPOLICY 

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Wild Capoeira Kids, org nr 802453-5430, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.  

OBS! Genom att registrera dig accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.  

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar, eller har lämnat till oss, genom att registrera dig för klasser på vår sida. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer men även personnummer då detta behövs för att vi i vår tur skall kunna ansöka om bidrag, både statligt och kommunalt samt försäkring för alla som tränar.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter.  

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar de personuppgifter som ni lämnar till oss i WordPress vilket är det system där webbsidan ligger. WordPress har som standard att stöda och främja kryptering av användardata och de krypterar all trafik för alla WordPress.com-webbplatser. Ytterligare steg som vi nu tagit för att säkerställa att era uppgifter är skyddade är att övervaka webbtrafik och webbserverloggar genom att installera ett pluginprogram som en säkerhetsmetod för att säkerställa att dataöverträdelser inte uppstår. 

När ni är i kontakt med oss via mail så har vi ett avtal med vår mailleverantör som reglerar hur personuppgifter ska hanteras på deras system för att följa GDPR. Här raderas även e-post efter 12 månader.   

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du?
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du har även rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. 

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Vad händer om du inte vill lämna uppgifter?
Då kan du inte bli medlem hos oss och är du redan medlem måste medlemskapet upphöra 

Ändringar i Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten. 

Kontakta oss  
Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt medlemsskap, vänligen kontakta oss genom att mejla till: info@capoeriaangola.se