Klasser & tider HT-20

 

Schema HT – 2020 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag     Söndag
17:00-18:20
Akrobatrix Superkids
Forts 1 & 2
17:00-18:15
Akrobatrix
Superkids
 Forts 2
17:00 – 18:20
Akrobatrix
Superkids
Grund
18:00-19:00
Akrobatrix
Wildkids
Grund
    9:00-9:55
Capoeira
Minikids
18:30-20:00
Akrobatik/Styrka
Grund
Superkids+Vuxna
18:15-19:30
Akrobatrix
Superkids
Grund/Forts1
18:30-20:00
Capoeira familj
Superkids+vuxna
Alla nivåer
19:00-20:30*
Akrobatrix
Superkids
Forts 2
    10:00-10:55
Capoeira
Wildkids
            11:00-11:55
Capoeira
Superkids+vuxna
            13:00-12:00
Akrobatrix
Familjeklass
Alla nivåer

* Klassen kl. 19 på torsdagar kommer att sluta 20:00 efter höstlovet, dvs de sista två tillfällena är tiden 19:00-20:00
 
 
I föreningen Wild Capoeira Kids & Akrobatrix tränar vi Capoeira och Akrobatrix som komplement till varandra. Klasserna är organiserade enligt ålder och träningserfarenhet:

 • Minikids: 2,5 – 4 år (en förälder tränar med barnet under hela klassen)
 • Wildkids: 5 – 7 år (föräldrar finns tillgängliga och hjälper till ibland)
 • Superkids: 8 – 14 år ( minst 2 föräldrar på plats för att hjälpa till)
 • Vuxna/ ungdommar: från 14 år

 

 • Grund: Nybörjare 
 • Forts.1: Eleven kan grunderna som kullerbyttor, hjulningar, stå på händer, rondater och handstående nedrullning samt tränar mot handvolter.
 • Forts 2. Eleven kan handvolter och flickis samt tränar mot rondatflickis samt volter fram och bakåt.
 • Fri träning: Elever i fortsättning 1 och 2 övar självgående på träningsmoment som de har lärt sig under klasserna.

Klassen på söndagar är en  kombination av familjeträning, grundläggande träning för superkids och fri träning.

Hör av dig till info@capoeiraangola.se om du är osäker hur du ska avväga ditt barns ålder och träningserfarenhet mot varandra. Det kan till exempel vara lämpligt att sätta en nybörjare i en yngre åldersgrupp i början av terminen och sedan byta till den åldersanpassade, mer avancerade gruppen. Vår tränare Sara Stanczak är mycket erfaren i sådana situationer och kommer att kunna rekommendera en lösning om hon får lite bakgrundsinformation i mejlet.

I vissa klasser tränar vuxna och Superkids tillsammans. Dessa klasser är särskilt lämpliga för familjer där föräldrar tränar tillsammans med sina Superkids. Vid anmälan väljer du enskilda klasser som passar dig eller ditt barn. De kan vara inom båda inriktningar eller enbart Capoeira eller Akrobatrix. Det finns också en styrketräningsklass som är särskilt lämplig för vuxna och som kompletterar träning inom både Capoeira och Akrobatrix.

 

Information om hösten:

Viktiga datum HT-20:

 • 17 augusti: Terminsstart 
 • Vecka 44 : Stängt pga höstlov
 • Vecka 46 är sista veckan för träning ev förlängs om någon klass behöver ta igen missat tillfälle (totalt 13 klasser/ termin)
 
Planen inför hösten är att vi börjar terminen 17 augusti, förhoppningsvis inne som vanligt, annars med alternativet  fem veckor utomhus. Beroende på hur läget är med corona-pandemin kommer vi sedan att antingen fortsätta inomhus eller avsluta terminen. Om terminen avslutas kommer vi enbart att fakturera för de första fem veckorna.  Om läget är sådant att vi bedömer det säkert att fortsätta inomhus faktureras en full termin som vanligt. Schemat ovan gäller för både utomhus och inomhusträning.

Wild Capoeira Kids & Akrobatrix är en förening och till för sina medlemmar. Föräldrar förväntas att hjälpa till under klasserna vid passning och vid fram- och bortplockning av redskap. I början av varje termin håller Sara ett utbildningstillfälle för föräldrar i passning. På så sätt kan barnen få mer träning utav klasserna.

Missad träning kan tas igen på andra klasser i mån av plats, kolla dock alltid med Sara innan.

 

Lokal:

Vi håller till i Lilla salen i Sundbyskolans gymnastiksalar. Parkering finns på Arrendevägen öster om byggnaden (OBS: det är ingen genomfart från Arrendevägen norr om skolan, man kör Småbrukarvägen ner till korsningen och svänger vänster för att komma till gymnastiksalarna). Ingångarna till båda salarna är separata och nås från skolgården (se karta). Dörrarna är alltid låsta, använd ringklockan och knacka på fönstren för att komma in

 
Adress:
Sundbyskolan
Gymnastiksalarna
Arrendevägen 65
163 44 Spånga