Klasser & tider VT-20

Schema för utomhusträning från v.17 (start 20/4)

 

 

 

 

Schema VT 2020 (gäller ej längre)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
17:30-19:00
Akrobatrix Superkids
Forts 1 & 2.
Stora salen
17:00-18:00
Akrobatrix
wild kids
Grund
Lilla salen
17:00 – 18:15
Akrobatrix
Superkids
Grund
Lilla salen
18:00-19:15
Akrobatrix
Superkids
forts 1
Lilla salen
  10:00-10:55
Capoeira
Minikids
Lilla salen
10:00-12:00
Akrobatrix
Familj, superkids
samt fri träning
Stora salen
  18:00-19:15
Akrobatrix
Superkids
 Forts 1
 
Lilla salen
18:15-19:30
Capoeira familj
Wildkids+ superkids+vuxna
 Alla nivåer
Lilla salen
19:15-20:30
Akrobatrix
Superkids
 Forts 2
 
Lilla salen
  11:00-11:55
Capoeira
Wildkids
 
 
Lilla salen
 
  19:15-20:30
Akrobatrix
Superkids
 Forts 2
 
Lilla salen
19:30-20:45
Akrobatik/Styrka/
Balans
Alla nivåer + vuxna
Lilla salen
    12:00-13:00
Capoeira
Superkids + vuxna
Lilla salen
 

 

I föreningen Wild Capoeira Kids & Akrobatrix tränar vi Capoeira och Akrobatrix som komplement till varandra. Klasserna är organiserade enligt ålder och träningserfarenhet:

 • Minikids: 2,5 – 4 år (en förälder tränar med barnet under hela klassen)
 • Wildkids: 4,5 – 6,5 år
 • Superkids: 7 – 14 år
 • Vuxna: från 14 år

 

 • Grund: Nybörjare 
 • Forts.1: Eleven kan grunderna som kullerbyttor, hjulningar, stå på händer, rondater och handstående nedrullning samt tränar mot handvolter.
 • Forts 2. Eleven kan handvolter och flickis samt tränar mot rondatflickis samt volter fram och bakåt.
 • Fri träning: Elever i fortsättning 1 och 2 övar självgående på träningsmoment som de har lärt sig under klasserna.

Klassen på söndagar är en  kombination av familjeträning, grundläggande träning för superkids och fri träning.

Hör av dig till info@capoeiraangola.se om du är osäker hur du ska avväga ditt barns ålder och träningserfarenhet mot varandra. Det kan till exempel vara lämpligt att sätta en nybörjare i en yngre åldersgrupp i början av terminen och sedan byta till den åldersanpassade, mer avancerade gruppen. Vår tränare Sara Stanczak är mycket erfaren i sådana situationer och kommer att kunna rekommendera en lösning om hon får lite bakgrundsinformation i mejlet.

I vissa klasser tränar vuxna och Superkids tillsammans. Dessa klasser är särskilt lämpliga för familjer där föräldrar tränar tillsammans med sina Superkids. Vid anmälan väljer du enskilda klasser som passar dig eller ditt barn. De kan vara inom båda inriktningar eller enbart Capoeira eller Akrobatrix. Det finns också en styrketräningsklass som är särskilt lämplig för vuxna och som kompletterar träning inom både Capoeira och Akrobatrix.

 

Viktiga datum VT-20:

 • 3 februari: Terminsstart 
 • 15 februari: Föräldrautbildning i passning för alla Akrobatrixföräldrar (kl 15-16:30, lilla gympasalen)
 • Vecka 9 (24 feb-1 mars): Stängt pga sportlov
 • Vecka 15 & 16 : Ingen träning förlängt påsklov.
 • 30 april: Valborg
 • 24 maj: Sista vanliga träningen 
 • v24 är sista veckan för träning

Wild Capoeira Kids & Akrobatrix är en förening och till för sina medlemmar. Föräldrar förväntas att hjälpa till under klasserna vid passning och vid fram- och bortplockning av redskap. I början av varje termin håller Sara ett utbildningstillfälle för föräldrar i passning. På så sätt kan barnen få mer träning utav klasserna.

Missad träning kan tas igen på andra klasser i mån av plats, kolla dock alltid med Sara innan.

Lokal:

Vi håller till i Lilla och Stora Salen av Sundbyskolans gymnastiksalar. Parkering finns på Arrendevägen öster om byggnaden (OBS: det är ingen genomfart från Arrendevägen norr om skolan, man kör Småbrukarvägen ner till korsningen och svänger vänster för att komma till gymnastiksalarna). Ingångarna till båda salarna är separata och nås från skolgården (se karta). Dörrarna är alltid låsta, använd ringklockan och knacka på fönstren för att komma in

 
Adress:
Sundbyskolan
Gymnastiksalarna
Arrendevägen 65
163 44 Spånga