ANMÄLAN  FÖR HT-23

ÖPPNAR SNART! 


MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG 

SÖNDAG

17:00-18:00

AkrobaTrix

Superkids forts 1

(stora salen)

17:00-18:00

AkrobaTrix

Akro Wild kids

(Stora salen)

17:00-18:00

AkrobaTrix

Superkids grund

(stora salen)

OBS! Jumpyard endast för dem som tränar minst 2 dagar i veckan. 

jumpyard. v3, 5, 7, 10, 12, 14, 17

10:00-10:55

Capoeira

wild kids

(lilla salen)

18:00:19:00

AkrobaTrix

Superkids grund

(stora salen)

18:00 - 19:00

Capoeira/AkrobaTrix

Vuxna/Superkids

blandade nivåer

(stora salen)


18:00:-19:00

AkrobaTrix

Superkids forts 1

(Stora salen)

jumpyard 18:00-19:00

Sundby 17:00-18:00 

varannan vecka sal/jumpy.

akrobaTrix nivå 1


(Stora salen)

11:00-11:55

Capoeira

Vuxna/Superkids

(lilla salen)

18:30-20:00

AkrobaTrix

Superkids forts 2

(stora salen)

18:30-20.00

AkrobaTrix

Superkids forts 2

(stora salen)

jumpyard 19:00-20:00

Sundby 18:00-19:30

varannan vecka sal/jumpy.

akrobaTrix nivå 2


(Stora salen)

11:30-13:00

AkrobaTrix/

Vuxna/Superkids

blandade nivåer

(stora salen)13:00-14:30

Hinderbarna

Mini kids & Wild kids

(stora salen)

En fin, rolig och viktig sak för vår förening är att vi har engagerade föräldrar/närstående vuxna!

Vi är en liten förening men med engagemanget blir vi större och dessutom blir träningen lättare!


Föräldrar/närstående vuxnas engagemang består i att hjälpa till att plocka fram och ta undan redskap inför klasser och efter klasser. På vissa av klasserna är föräldern/närstående vuxen även med och hjälper sitt barn under hela klassen.

Mer info om detta hittar ni i flikarna nedan!

Vi erbjuder även passningskurser under terminen för föräldrar/närstående vuxna!